Disclaimer

NeoCare B.V. betracht de grootste zorg en inspanning aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze website. Toch kunnen derden geen rechten ontlenen aan de informatie die op deze website staat vermeld.

NeoCare B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de website. NeoCare B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op de website en in andere uitingen, immer te kunnen en mogen verbeteren of anderszins te wijzigen.